“Τα ποτά είναι πληρωτέα άμα τη εμφανίσει”- Χάρις Ώδρου

Τα λεπτότατα άκρα σου
η ποντικίσια φάτσα σου
το λευκό, χάρτινο δέρμα σου
που ξέχασε να γεράσει.

Η ικανότητα που έχεις
να προσανατολίζεις τη φωνή σου
με τέτοιο τρόπο που δε διαχέεται στο Χώρο
αλλά έρχεται κατ’ ευθείαν επάνω μου
σα να υπάρχω μόνο εγώ

βρίσκει την ιδιοσυχνότητά μου

και με διαλύει.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Αντρέα Τσαμπούκο ( https://www.instagram.com/andreas170690/ ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: